IRISS

EU-satsningen IRISS ska accelerera övergången till säkra och hållbart designade material, produkter och processer. Konsortiet bildar ett globalt nätverk av experter och aktörer.

Om IRISS

För att säkerställa att material är hållbara för människa och miljö, öka återvinningen och använda resurser på ett mer effektivt sätt krävs insatser redan tidigt i design- och tillverkningsledet. Kemiindustrin och alla värdekedjor som tillverkar material och produkter står inför stora omställningar för att skapa säkra, cirkulära flöden. EU-projektet IRISS ska bygga ett nätverk av företag, forskare, myndigheter och andra samhällsaktörer för att stötta denna övergång.

Person som sitter och arbetar vid en dator

Konceptet Safe-and-Sustainable-by-Design

Grundläggande för IRISS är konceptet Safe-and-Sustainable-by-Design som innebär att man tidigt i varukedjan fokuserar på att tillhandahålla produkter som ingår i cirkulära modeller, samtidigt som man undviker egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön. I det integreras cirkularitet, klimatneutralitet, funktionalitet och säkerhet hos material, produkter och processer under hela livscykeln.

Genom att sätta in åtgärder och göra förbättringar redan i designstadiet kan resursförbrukning och klimatutsläpp minska samtidigt produkter och material designas så att de lättare kan cirkuleras och återvinnas. Det är en förutsättning för att nå de mål som har satts upp bland annat i EU:s kemikaliestrategi, EU:s Green Deal för omställning till klimatneutralitet och hållbarhet samt FN:s globala hållbarhetsmål.

Aerial Car Factory 3D Concept: Automated Robot Arm Assembly Line Manufacturing Advanced High-Tech Green Energy Electric Vehicles. Construction, Building, Welding Industrial Production Conveyor

Samarbete med industrin

I samarbete med industrin ska ett antal färdplaner tas fram för att implementera forskning och innovation men även påvisa behov som finns på policyområdet. Sex värdekedjor står i fokus för arbetet; textil, konstruktion, elektronik, energi, fordon och förpackningar.

IRISS- konsortiet består av europeiska forskningsinstitut, branschorganisationer, företag, myndigheter och universitet samt nationella tekniska plattformar inom SusChem. Svenska parter är IVL Svenska Miljöinstitutet, som är koordinator, Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, samt plattformen SusChem Sweden.

Logga IRISS

IRISS står för International ecosystem for accelerating the transition to ​Safe-and-Sustainable-by-design materials, products and processes. Det är ett treårigt projekt med finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe (projekt nr. 101058245).

Budgeten är på 4,3 miljoner euro, varav drygt 3,5 miljoner euro från EU samt ytterligare finansiering via University of Birmingham och Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology.

 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Leuphana University of Lueneburg
 • BNN, BioNanoNet Forschungsgesellschaft mbH
 • RIVM, National Institute for Public Health and the Environment
 • University of Birmingham
 • Fundación Tekniker
 • Cefic, European Chemical Industry Council
 • EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
 • ETP, EU Technology Platform for the Future of Textiles & Clothing
 • CLEPA, European Association of Automotive Suppliers
 • EMIRI, Energy Materials Industrial Research Initiative
 • EFCC, European Federation for Construction Chemicals
 • INL, International Iberian Nanotechnology Laboratory
 • IPC, Industrial Technical Centre for Plastics and Composites
 • KI, Kemijski Institut
 • VTT, Teknologiska Forskningscentralen
 • IKEM, Innovation and Chemical Industries in Sweden
 • APRE, Agencia Per la promozione della Ricerca Europea
 • Czech Technology Platform for Sustainable Chemistry
 • National Technical University Of Athens

Prenumerera på nyhetsbrev från IRISS projektet

Partners

Samliga partners loggor
Funded by EU

The project receives funding from the European Union’s HORIZON EUROPE research and innovation programme under grant agreement n° 101058245

UK participants in Project IRISS are supported by UKRI grant 10038816

CH participants in Project IRISS receive funding from the Swiss State Secretariat for Education, Research, and Innovation (SERI)

Sidan senast ändrad: 2023-05-02

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen